Προορίζεται για το συντονισμό της δράσης άλλων πλοίων. Το σκάφος θα έχει συστήματα, που θα επιτρέπουν σε παθητική θέση να ανιχνεύονται υποβρύχια και πλοία επιφανείας, καθώς και ιπτάμενα μέσα χαμηλού ύψους σε απόσταση έως και 600 χιλιομέτρων.

Σε απόσταση 100 χιλιομέτρων το πλοίο θα μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια το είδος των στόχων. Όλα τα συστήματα του υποβρυχίου θα λειτουργούν με παθητικό τρόπο, χωρίς να εκπέμπουν σήματα και επιτρέποντας στο σκάφος να παραμένει αόρατο για τον εχθρό.