Για την ασφάλεια της Πανεπιστημιάδας θα είναι υπεύθυνοι περισσότεροι από 23.000 αστυνομικοί και 2.000 άνδρες του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών. Στη διάθεσή τους θα έχουν περισσότερα από διακόσια σύγχρονα τεχνικά μέσα. Για την κατοχύρωση της ασφάλειας έχουν προβλεφθεί περίπου 30 εκατ. δολάρια

Οι εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιάδας θα είναι εξοπλισμένες με συστήματα επιτήρησης για χημικές, βιολογικές και ραδιολογικές απειλές. Ειδικά για την Πανεπιστημιάδα σχεδιάστηκε το πρώτο στη χώρα πολυγλωσσικό σύστημα προειδοποίησης για έκτακτα περιστατικά.

Ετοιμάζεται να τεθεί σε λειτουργία ο «Ενιαίος αριθμός σωτηρίας 112». Οι τηλεφωνητές θα μπορούν να παρέχουν συμβουλές στις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες.