0Κατά της παραίτησης τάχθηκαν τόσο οι συνεργάτες του γραφείου του Χατίμπ όσο και η Γενική Συνέλευση του Εθνικού Συνασπισμού. Οι πλευρές ήδη συμφώνησαν ότι ο Χατίμπ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του ηγέτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστό με βεβαιότητα αν συμφώνησε ο Σύρος πολιτικός ότι θα συνεχίσει να ηγείται της αντιπολίτευσης.