Το δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα της συνεδρίασης ήταν η απόφαση για την αναδιάρθρωση της «Λαϊκής Τράπεζας», της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου. Οι λογαριασμοί της «Λαϊκής Τράπεζας», στους οποίους υπάρχουν λιγότερα των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ είναι ασφαλισμένοι και θα μεταφερθούν στην Τράπεζα Κύπρου.

Οι λογαριασμοί άνω των 100.000 ευρώ προσωρινά θα παγώσουν και θα επιβληθεί σε αυτούς φόρος, ο οποίος, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδέχεται να φθάσει έως και το 40 %. Την ίδια στιγμή οι λογαριασμοί σε όλες τις άλλες τράπεζες της Κύπρου δεν θα φορολογηθούν.