Αρχικά οι ανάγκες της χώρας εκτιμούνταν στο μέγεθος των 17 δισ. ευρώ. Όμως, λόγω του ότι οι τράπεζες ήταν κλειστές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι πόροι αυτοί δεν αρκούν για την ανακεφαλαιοποίηση και ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα.

Σύμφωνα με πηγές στην «Τρόικα» των διεθνών δανειστών, το μέγεθος του επιπρόσθετου ποσού που χρειάζεται η Κύπρος δεν έχει ακόμα καθοριστεί, όπως αποτελεί περίπου 2 δισ. ευρώ.