Σύμφωνα με τον υπουργό, η κατάσταση στον κόσμο αλλάζει σημαντικά, παρατηρείται μια σταθερή τάση για χρήση βίας για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, όλο και περισσότερες χώρες εμπλέκονται σε περιφερειακές συγκρούσεις, ένα παράδειγμα είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Αφρική.