Οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό ταμείο αλληλεγγύης για τη συσσώρευση της κρατικής και εκκλησιαστικής περιουσίας, των χρημάτων των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων και των προσφορών από πολίτες και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ξένων.

Επίσης, ενέκρινε νομοσχέδιο για την επιβολή προσωρινών περιορισμών στις τραπεζικές μεταφορές. Το τρίτο νομοσχέδιο, που προβλέπει την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος της χώρας, εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να αναδιαρθρώσει τις προβληματικές τράπεζες.