Κατά τη γνώμη του δεν υπάρχει διαφορά εάν η κάμερα ασφαλείας είναι τοποθετημένη σε ένα κτήριο, είτε είναι εγκατεστημένη σε ένα υπεριπτάμενο μη επανδρωμένο μέσο. Το πιθανότερο είναι ότι η Νέα Υόρκη θα καλύπτεται και θα παρακολουθείται πλήρως από κάμερες εντός 5 ετών.

Ο δήμαρχος επεσήμανε επίσης ότι τώρα γίνεται η σχεδίαση ειδικών υπολογιστικών προγραμμάτων, τα οποία θα επιτρέψουν να πιστοποιείται η ταυτότητα από το πρόσωπο των διερχόμενων πολιτών.