Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει πακέτο νομοσχεδίων, που προβλέπουν την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και την επιβολή σκληρών περιορισμών στον τραπεζικό τομέα. Τα νομοσχέδια έχουν κατατεθεί για συζήτηση στη Βουλή.