«Κάθε άλλο παρά είναι η πρώτη περίπτωση πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας, που έχει διαπραχθεί από τη Γεωργία. Οι Αρχές αυτής της χώρας σε τίποτα δεν διαφέρουν από τους Σομαλούς πειρατές, που επιδίδονται σε κατάληψη, λεηλάτηση και κατάσχεση πλοίων τρίτων χωρών», - υποστηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμπχαζίας καλεί τη διεθνή κοινότητα «να αξιολογήσει κατάλληλα και αυστηρά την ενέργεια πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας των Αρχών της Γεωργίας».