Οι τρεις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες – η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς - έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά κυπριακών ενεργητικών. Εν δυνάμει πωλητές είναι οι κυπριακές: Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα και Ελληνική Τράπεζα.

Όπως δήλωσε ο Γραμματέας Τύπου της κυπριακής κυβέρνησης, η επιτευχθείσα συμφωνία δημιουργεί για την Κύπρο ευνοϊκές συνθήκες.