«Στον Ντεπαρντιέ είχαν προτείνει γι΄αυτή την κατοικία πολύ μεγάλα ποσά, όμως αυτός αποφάσισε να μην την πουλήσει. Μάλιστα υποσχέθηκε να αναρτήσει σ΄αυτήν τη σημαία της Ρωσίας», - είπε ο Γκεράσιμοφ.