Την πρώτη θέση εξακολουθεί να κατέχει η αγγλική γλώσσα, στην οποία λειτουργεί ποσοστό της τάξης του 54,7% των ιστοσελίδων. Η γερμανική υστερεί ελαφρά της ρωσικής, κατέχοντας το 5,8% των ιστοσελίδων.

Στην 4η θέση βρίσκεται η ισπανική – με 4,7% και ακολουθούν η γαλλική (4,5%) και κινεζική (4,4%).

Εκτός αυτού, το Διαδίκτυο domain "ru" είναι το πιο δημοφιλές domain ανωτάτου επιπέδου ανάμεσα στα εθνικά domain.