Η εκδήλωση με την ονομασία «Αντάξια απάντηση», όπως σχεδιάζουν οι οργανωτές της, πρέπει να εξεληχθεί σε μαζική διαδήλωση κατά της πολιτικής του ισλαμικού κινήματος και ουσιαστικά του κυβερνόντος στη χώρα Κόμματος Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, που ελέγχεται από τους των «Αδελφούς Μουσουλμάνους».