Ειδικότερα, διαφωνίες της ηγεσίας της ΕΕ προκάλεσε το μέρος του σχεδίου, στο οποίο προβλέπεται η εθνικοποίηση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων.