Στην λίστα προβλέπεται να συμπεριληφθούν τα πρόσωπα που είναι αναμιγμένα στις χτυπητές πολιτικές και ποινικές διαδικασίες στη Ρωσία.

Μέχρι την 13η Απριλίου, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να εγκρίνει την ανανεωμένη έκδοση, στη σύνταξη της οποίας συμμετείχαν οι μεγάλες στις ΗΠΑ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα: η Human Rights Watch, η Human Rights First, η Amnesty International USA και άλλες.