Εξήγησε ότι η Ρωσία δεν έχει αξιόπιστες πληροφορίες για αυτά τα ενεργητικά, παίρνοντας υπόψη ακόμα και εκείνα που θα συμβούν την επόμενη εβδομάδα μετά τις τραπεζικές διακοπές στη νήσο. «Έτσι, το να συμφωνήσει κανείς σήμερα να προβεί σε οποιαδήποτε υποστήριξη, χωρίς να γνωρίζει τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή το μέλλον τους, είναι πολύ επικίνδυνό βήμα και νομίζω ότι η Ρωσία μάλλον δεν θα το κάνει», - δήλωσε ο Κούντριν.