Τα στοιχεία αυτά δημοσίευσε η διεθνής εταιρεία λογιστικής PricewaterhouseCoopers. Σύμφωνα με την έκθεση της, η Κίνα διατηρεί ακόμα πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως είναι το φθηνό εργατικό δυναμικό, η ευνοϊκή φορολογική πολιτική και η διάθεση εξαιρετικά ειδικευμένων τεχνικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι ξένες επενδύσεις στην Κίνα ανήλθαν συνολικά σε 8,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ, που είναι 6,3% περισσότερο από ότι ο ανάλογος δείκτης του αντίστοιχου μήνα του 2012.