0“Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του μελλοντικού σχεδίου με τη ρωσική πλευρά”, υπογράμμισε ο ίδιος. Άλλη εταιρεία Φυσικού Αερίου της Ινδίας, η Gas Authority of India πρότεινε με τη σειρά της στη Ρωσία να επεκτείνει τον μελλοντικό πετρελαιαγωγό στην Κίνα και στο έδαφος της Ινδίας.