Ο Γκρεφ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Sberbank κατέχει ένα σημαντικό ποσό των δανείων από ρωσικές εταιρείες, που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο αλλά δεν διαπιστώνει κάποια δυσκολία σε αυτό αφού δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Ο επικεφαλής της Sberbank πρότεινε επίσης να μην βγάλουμε εσπευσμένα συμπεράσματα και να περιμένουμε την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης.