0Το νέο σχέδιο, σύμφωνα με αξιωματούχους, προβλέπει έναν μικρό φόρο στις τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτική βοήθεια από την πλευρά της Ρωσίας, καθώς και άλλες πηγές. Σε περίπτωση έγκρισης του πακέτου από την τρόικα των διεθνών πιστωτών και ψήφισής του από το Κοινοβούλιο η Κύπρος θα εξασφαλίσει την αναμενόμενη βοήθεια από το Eurogroup ύψους 10 δισ. ευρώ.