Τα σύνορα του ηλιακού συστήματος είναι η λεγόμενη η ηλιόσφαιρα - η "φούσκα" που είναι γεμάτη από ηλιακό άνεμο.

Πέραν των συνόρων της αρχίζει ο διαστρικός χώρος, οι ιδιότητες του οποίου δεν εξαρτούνται ούτε από το μαγνητικό πεδίο, ούτε από τη ροή φορτισμένων σωματιδίων, που προέρχονται από τον ήλιο.