Τώρα οι επιστήμονες θα προσπαθήσουν να διευκρινίσουν την αιτία της αύξησης της υγρασίας ορισμένων τμημάτων της επιφάνειας του κόκκινου πλανήτη, τα οποία με κάποια φαντασία μπορούν να ονομαστούν «οάσεις» στην έρημο του Άρη.

0Η συσκευή DAN ήδη έχει πραγματοποιήσει μερικές εκατοντάδες μετρήσεις της επιφάνειας με τη μέθοδο ανίχνευσης νετρονίων. Τα δεδομένα που ελήφθησαν επέτρεψαν τη μελέτη της κατανομής ως προς το βάθος του νερού του εδάφους. Διαπιστώθηκε ότι το κλάσμα της μάζας του νερού στο ανώτερο στρώμα του εδάφους, κατά κανόνα, διαφέρει από την ποσότητα του νερού σε βάθος πάνω από 10-20 εκατοστά.