Από τις καταθέσεις άνω των 20 χιλ. ευρώ, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν τις 100 χιλ. ευρώ προβλέπεται να διαγραφεί ποσοστό 6,75% και για όσες υπερβαίνουν τις 100 χιλιάδες – 9,9%.

Η συνεδρία της Κυπριακής Βουλής, στην οποία θα συζητηθεί ο φόρος επί των τραπεζικών καταθέσεων, πρέπει να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 μ.μ. τοπική ώρα.