«Επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για τους Έλληνες καταθέτες, ανεξάρτητα από το αν κρατούν τα χρήματά τους στις κυπριακές τράπεζες στο έδαφος της Ελλάδας, στις ελληνικές τράπεζες ή σε οποιεσδήποτε άλλες τράπεζες στη χώρα. Το πρόβλημα με καταθέσεις στην Κύπρο είναι μεμονωμένη περίπτωση. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», - δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας.