Στην αντίστοιχη συλλογική μήνυση αναφέρεται ότι στόχοι των αστυνομικών επιχειρήσεων, γνωστών «κράτηση και έρευνα», συχνά γίνονται δυσανάλογα Αφροαμερικανοί και Λατίνοι λόγω της φυλής τους. Οι δικηγόροι των αναγόντων χαρακτηρίζουν την πρακτική της κράτησης και της έρευνας ταπεινωτική, αδικαιολότηση και αντισυνταγματική.

Οι υποστηρικτές αυτών των μεθόδων, με τη σειρά τους, πιστεύουν ότι έχουν συντελέσει στην απότομη πτώση των βίαιων εγκλημάτων στην πόλη.