0Οι συνθήκες κράτησης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ήταν ιδιαίτερα αυστηρές. Ο νόμος, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, προτείνει την εισαγωγή ποινικής ευθύνης σε περίπτωση διαμονής σε άλλη διεύθυνση από αυτή της καταγραφής.