0Το περασμένο Σάββατο, έπειτα από την απόφαση του Eurogroup για την επιβολή φόρου στις καταθέσεις, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δώσει οδηγίες να διακοπούν όλες οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι οι καταθέτες δεν θα αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.


0Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να ξεκλειδώσει τα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών την Τρίτη, παγώνοντας το σύνολο των προβλεπόμενων δασμών από όλες τις καταθέσεις. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αφού το Κοινοβούλιο εγκρίνει το νομοσχέδιο, η ψήφιση του οποίου έχει οριστεί για το βράδυ της Τρίτης.