Μετά το πέρας των συναλλαγών σημειώθηκε μείωση 2,78% στο δείκτη Nikkei, που είναι βασικός για την Ιαπωνία και αντανακλά τις τιμές των μετοχών από 225 κορυφαίες εταιρείες της χώρας.

Στο 2,27% έπεσε και ο πιο διευρυμένος δείκτης Topix, ο οποίος αντανακλά τις τιμές των μετοχών όλων των εταιρειών στο πρώτο τμήμα του χρηματιστηρίου, δηλαδή των εταιρειών με υψηλή κεφαλαιοποίηση.