0Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, οι τροποποιήσεις αυτές αυξάνουν τις εξουσίες της κυβέρνησης και υπονομεύουν τα θεμέλια της δημοκρατίας και της συνταγματικότητας στην Ουγγαρία. Ο πρόεδρος της χώρας Άντερ Γιάνος κατηγορείται ότι προσπαθεί να επιβάλει ένα δικτατορικό καθεστώς.