Στην επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας με ημερομηνία 16 Μαρτίου και την ένδειξη «εμπιστευτικό» αναφέρεται, ότι η τράπεζα απαγορεύει «προσωρινά, μέχρι νεωτέρας... την πραγματοποίηση των οποιωνδήποτε πληρωμών ή μεταφορών κεφαλαίων μέσω οποιουδήποτε συστήματος πληρωμών, κλίρινγκ ή λογιστικού, που λειτουργεί στο εσωτερικό της χώρας ή εκτός αυτής, συμπεριλαμβανομένου στα πλαίσια ενός πιστωτικού ιδρύματος».

0Τα ΜΜΕ το αποκαλούν ένα νέο χτύπημα κατά των κυπριακών τραπεζών. Η Κεντρική Τράπεζα προς το παρόν δε σχολίασε αυτήν την είδηση.