Αυτό πρακτικά είναι το διπλάσιο του μέσου ετήσιου όρου, που είναι 152 εκατοστά. Το μέγιστο ύψος χιονοκάλυψης στη Μόσχα έφτασε τα 65 εκατοστά.

0Η ανώμαλη χιονόπτωση, που ξεκίνησε στη Μόσχα στις 13 Μαρτίου και διήρκεσε μέχρι τις 16 Μαρτίου, είχε ως αποτέλεσμα 42 εκατοστά χιονιού. Παρόμοιες χιονοπτώσεις εμφανίζονται περίπου κάθε 50 χρόνια. Τελευταία τέτοια ανωμαλία παρατηρήθηκε στη δεκαετία του 1960.