0Νωρίτερα είχε αποφασιστεί να δημιουργηθεί ένας επιχειρησιακός σχηματισμός για την προστασία των συμφερόντων της Ρωσίας στη Μεσόγειο θάλασσα σε μόνιμη βάση. Στον κορμό της ομάδας θα ανήκουν φρεγάτες και καταδρομικά, καθώς και σκάφη υποστήριξης.