0Επιπλέον, στο εργαστήριο, που βρίσκεται σε διαμέρισμα στην Κάουκα στη νοτιοδυτική χώρα, βρέθηκαν και 2 τόνοι φύλλων κόκας, από τα οποία στη συνέχεια παράγουν την κοκαΐνη, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η FARC εδώ και μερικές δεκαετίες διεξάγει πόλεμο εναντίον της κυβέρνησης για τη δημιουργία «μίας κοινωνίας με κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα».