0Σύμφωνα με τους ιστορικούς τα αρχαία αυτά πτερωτά είχαν σημαντικό αριθμό φτερών και στα τέσσερα άκρα τους. Είναι ενδιαφέρον ότι μεταξύ και των σύγχρονων πτηνών υπάρχουν είδη με φτερωτά πόδια, όπως οι λεγόμενες «μεταξωτές όρνιθες», που πιθανώς προέρχονται από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και το μικρό νησί της Ιάβας. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν σε τί θα χρησίμευε στα πτηνά ένα δεύτερο ζευγάρι φτερών.