Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο από τους νεκρούς είναι παιδιά.

Η αιτία του ατυχήματος πιθανώς ήταν το ελαττωματικό σύστημα φρένων.