Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, το Πεντάγωνο θα εγκαταστήσει επιπρόσθετα 14 επίγειους εκτοξευτήρες αντιπυραύλων στην Αλάσκα.

Λαμβανομένων υπόψη των νέων αντιπυραύλων, που προορίζονται για την αναχαίτιση των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, συνολικά στις βάσεις στην Αλάσκα και την Καλιφόρνια θα ανέλθουν στους 44. Αυτό αντιστοιχεί με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση.