Με τη σειρά του, ο Αμπάς επεσήμανε ότι στην Παλαιστίνη δεν θεωρούν τους χριστιανούς θρησκευτική μειονότητα.