Νωρίτερα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΥΠΑ) των ΗΠΑ επέτρεψε στην εταιρεία Boeing να διεξάγει δοκιμαστικές πτήσεις των αεροσκαφών με τροποποιημένες μπαταρίες.

0Οι νέες μπαταρίες, που παρουσιάστηκαν από την εταιρεία στην ΟΥΠΑ στα τέλη Φεβρουαρίου, σχεδιάστηκαν με στόχο την ελαχιστοποίηση της ανάφλεξης και διαθέτουν καλύτερη θερμομόνωση σε σύγκριση με τους προκατόχους τους, καθώς και βελτιωμένο σύστημα ψύξης.