Τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπουί μιλά για την αντίληψη των «τέσσάρων πυλώνων», που προβλέπει την αποκατάσταση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ, την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών μέσω της δημοσιονομικής ανάκαμψης, την καταπολέμηση της ανεργίας και της κοινωνικής ανισότητας, καθώς επίσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.