0Σε συνδυασμό με την μόνιμη οικονομική κρίση και την ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας αυτό αυξάνει τον κίνδυνο και το μέγεθος των πιθανών κοινωνικών και οικονομικών απωλειών, δηλώνουν στο υπουργείο.