0Οι συνομιλίες προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, οι δύο πλευρές απέμεινε να συμφωνήσουν το ζήτημα της αξίας των όγκων αερίου, που θα εξάγονται. Η διεύρυνση αυτή έγινε δυνατή χάρη στο κοίτασμα Τσαγιαντίνσκι, που περιέχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, στη Γιακουτία της ρωσικής Άπω Ανατολής, το οποίο είναι έτοιμο για βιομηχανική εκμετάλλευση.