Κάθε αερομακέτα θα είναι ένας ελαφρύς σκελετός, καλυμμένος με ένα αεροστεγές περιτύλιγμα και ειδικά μέσα παραλλαγής. Εκτός από την οπτική προσομοίωση του πραγματικού τεχνικού εξοπλισμού, μπορεί να παραπλανήσει τα συστήματα ραντάρ και θερμικής σκόπευσης του εχθρού.

Την παραγωγή του εξοπλισμού παραλλαγής έχει αναλάβει η Επιστημονική Τεχνική Επιχείρηση RusBal (Ρωσικό μπαλόνι).