Η επιχείρηση έχει εταιρικό κεφάλαιο 20 χιλ. ευρώ και είναι εγγεγραμμένη στη βελγική πόλη Νέσεν, όπου ο Ντεπαρντιέ ήδη έχει κατοικία.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ εγκατέλειψε τη Γαλλία και αποποιήθηκε τη γαλλική υπηκοότητα εξαιτίας της επιβολής στη χώρα υψηλών φόρων. Στις αρχές Ιανουαρίου ο ηθοποιός απόκτησε την υπηκοότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.