0Διατρυπώντας το επιφανειακό κοκκινωπό-σκουριασμένο στρώμα νεκρού αρειανού εδάφους, το Curiosity έφτασε μέχρι τα γκρι αργιλώδη πετρώματα, η ανάλυση των οποίων έδειξε, ότι αυτά δημιουργήθηκαν υπό την επίδραση του νερού, κατάλληλου ακόμα και για πόση. Ως εκ τούτου, οι επιστήμονες έφτασαν στο συμπέρασμα ότι στο παρελθόν στον Άρη θα μπορούσαν να ζουν και να ευημερούν μικροοργανισμοί.