Εκτός απ’αυτό, ο ηλεκτρονικός αλγόριθμος του υπολογιστή σχεδόν αλάνθαστα καθορίζει την εθνικότητα του χρήστη, τις πολιτικές του πεποιθήσεις ακόμα και όταν οι γονείς του είναι διαζευγμένοι.

Ταυτόχρονα οι ερευνητές θεωρούν ότι η ικανότητα περιγραφής των χαρακτηριστικών του χρήστη από τα like του θα επηρεάσει πολύ την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.