Οι βασικές περιοχές του εγκεφάλου των Νεάντερταλ ήταν υπεύθυνες για την όραση και κίνηση των μυών. Ο Νεάντερταλ δεν μπρούσε να έχει πιο υψηλό επίπεδο νόησης, που είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό μεγάλων κοινωνικών ομάδων.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η ζωή με μικρές ομάδες οδήγησε στην εξαφάνιση των Νεάντερταλ. Ο κύκλος των φίλων τους ήταν στενός, και λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να έρθουν να βοηθήσουν σε περίπτωση κινδύνου.