Από την πλευρά του ο Ανκβάμπ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Ρωσίας για την υποστήριξη, τονίζοντας ότι η αντιπροσωπεία της Αμπχαζίας πρόλαβε να συζητήσει στη Μόσχα μια σειρά θεμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν την περεταίρω ανάπτυξη της Αμπχαζίας.