Η νέα πτήση θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα – Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή και οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον μέγιστο αριθμό πτήσεων ανταπόκρισης σε πολλούς προορισμούς του δικτύου διαδρομών της Alitalia.

Η επικοινωνία μεταξύ του Αικατερινμπούργκ και της Ρώμης θα εξασφαλιστεί από αεροσκάφη Airbus A320, εξοπλισμένα για δυο κατηγορίες εξυπηρέτησης – κατηγορία επιχειρήσεων για τους διεθνείς προορισμούς Ottima και οικονομική κατηγορία Classica.