0Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σε αυτές τις μειονότητες ανήκουν, ιδιαίτερα, οι φυλές των Τουαρέγκ και Φουλάνι.